Fejlfinding

Har du problemer med dit produkt? Find en mulig løsning via vores liste. Hvis du stadig ikke kan få dit produkt til at virke, er du velkommen til at kontakte os.

Vælg produktkategori

Problem Årsag og løsning
TV virker ikke

Tjek følgende, inden du tilkalder service:

Er der lys i standby knappen?

Er der strøm til TV'et?

Er der nye batterier i fjernbetjeningen?  

 

Intet signal på TV fra tv-boks eller ligende.

Tjek om kablet sidder rigtigt 

 

Ingen lyd på TV  

Tjek om du har trykket på MUTE-knappen  eller hvis der er tilsluttet anden lydkilde, tjek da denne endhed.

 

Fjernbetjening virker ikke

Tjek batterierne

Hvis batterierne virker og TV'et røde lampe blinker, når du anvender fjernbetjeningen, men TV'et ikke reagerer, så skyldes det sandsynligvis en defekt i fjernsynet.  

 

Hakker og eller pixelering i billedet?

Er der problemer med tv-signalet

Tjek antennekablet (yderskærm på kabel må ikke rør den inderste leder) – eller kontakt antenneforeningen for at høre, om de har tekniske problemer.

 

Farverne på TV er meget svage/utydelige

Farve-temperaturen i billedmenuen står på kølig.

 

TV'et går ud af sig selv

Tjek altid om TV'et har nyeste software

 

Standby knappen blinker/ TV'et tænder ikke

Software problemer, kontakt kundeservice

 

TV'et skruer op og ned eller skifter kanal af sig selv

Tjek fjernbetjeningen - Hold en hånd hen foran sensoren på fjernbetjeningen og se om TV'et reagerer. Den kan evt. være i stykker.

 

Problem Årsag og løsning
Anlægget virker ikke

Tjek følgende, inden du tilkalder service:

Er der lys i standby knappen?

Er der strøm til enheden?

Er der nye batterier i fjernbetjeningen?  

 

Ingen lyd på anlæg

Hvis der ikke er lyd på anlægget, kan det skyldes, at du har trykket på MUTE-knappen eller at højttalerne ikke er tilsluttet korrekt. Hvis du har separat forstærker og afspiller, så tjek forbindelsen her imellem.

 

Tjek - om højttalerne er slået fra - er kabler tilsluttet korrekt? 

 

Når jeg slår surroundanlægget over på TV, er der ingen lyd

Tjek forbindelse mellem anlægget og HDMI-stik eller optisk-kabel

 

Fjernbetjening virker ikke

Tjek batterierne

Fælles for mange fjernbetjeninger er, at der sidder en switch i siden, som typisk bruges til at skifte mellem TV/video/DVD funktioner. Hvis fjernbetjeningen ikke reagerer og batterierne er i orden, så kan det skyldes at switchen ikke står rigtigt.

 

Anlægget spiller ikke i surround (ikke lyd i alle højttalere)

Er der problemer med tv-signalet

Anlægget står i stereo-funktion
Tjek om anlægget står i stereo-funktion

 

Højttalerledninger
Tjek om højttalerledningerne er tilsluttet korrekt – der kan f.eks. være byttet rundt på højre og venstre.

 

Lydkilder
Tjek om lydkilden kan afspilles i surround.

 

Mine trådløse baghøjttalere virker ikke

Er den bagerste enhed tændt (forstærker)?

 

TV'et går ud af sig selv

Tjek altid om TV'et har nyeste software

 

Standby knappen blinker/ TV'et tænder ikke

Software problemer, kontakt kundeservice

 

Problem Årsag og løsning
DVD-afspilleren/ Blu-ray virker ikke

Tjek følgende, inden du tilkalder service:

Er der lys i standby knappen?

Er der strøm til enheden?

Er der nye batterier i fjernbetjeningen?  

 

DVD-afspilleren/blu-ray (også i surroundsystem) hakker/fryser/stopper midt i afspilningen.
Skriver "no disc" eller "disc error"

Er det alle dine skiver, der har dette problem?
Prøv at købe en renseskive og sætte den i. Hvis dine skiver er meget ridsede eller har "fedt-fingre" på, kan maskinen have svært ved at aflæse dem.
Opleves problemet ved alle diske også efter en rensning kontakt da kundeservice

 

DVD-skuffe sidder fast

Afbryd strømmen et par minutter for at se om det afhjælper problemet

Fjernbetjening virker ikke

Tjek batterierne

Fælles for mange fjernbetjeninger er, at der sidder en switch i siden, som typisk bruges til at skifte mellem TV/DVD/Blu-ray funktioner. Hvis fjernbetjeningen ikke reagerer og batterierne er i orden, så kan det skyldes at switchen ikke står rigtigt. 

Blinker i display og skriver en fejlkode

Endhed er sandsynligvis defekt

 

Ingen lyd ved afspilning fra enhed Tjek om hdmi-kablet sidder rigtigt

 

Problem Årsag og løsning
DVD-afspilleren/ Blu-ray virker ikke

Tjek følgende, inden du tilkalder service:

Er der lys i standby knappen?

Er der strøm til enheden?

Er der nye batterier i fjernbetjeningen?  

 

DVD-afspilleren/blu-ray (også i surroundsystem) hakker/fryser/stopper midt i afspilningen.
Skriver "no disc" eller "disc error"

Er det alle dine skiver, der har dette problem?
Prøv at købe en renseskive og sætte den i. Hvis dine skiver er meget ridsede eller har "fedt-fingre" på, kan maskinen have svært ved at aflæse dem.
Opleves problemet ved alle diske også efter en rensning kontakt da kundeservice

 

DVD-skuffe sidder fast

Afbryd strømmen et par minutter for at se om det afhjælper problemet

Fjernbetjening virker ikke

Tjek batterierne

Fælles for mange fjernbetjeninger er, at der sidder en switch i siden, som typisk bruges til at skifte mellem TV/DVD/Blu-ray funktioner. Hvis fjernbetjeningen ikke reagerer og batterierne er i orden, så kan det skyldes at switchen ikke står rigtigt.

Blinker i display og skriver en fejlkode

Endhed er sandsynligvis defekt

 

Ingen lyd ved afspilning fra enhed Tjek om hdmi-kablet sidder rigtigt

 

Problem Årsag og løsning
Tørretumbleren er helt død og vil ikke tænde

Tjek følgende, inden du tilkalder service:
Er der lys i displayet?
Er der strøm til maskinen?
Er der sprunget en sikring?
Er HFI relæ slået fra?
Er lågen ordentlig lukket? 

 

Tromlen drejer ikke rundt

Kontakt kundeservice

 

Tørretumbleren larmer meget

Maskinen har pumpe/afløbsproblemer
Rens trevlefilter.
Tjek afløbsforholdene

Maskinen står ikke i vater
Tjek om maskinen står på et stabilt underlag, og om den står i vater

Tjek om der skulle ligge noget i tromlen 

 

Der kommer ikke vand i beholderen (kondens)

Hvor mange gange har maskinen kørt? 
Der er et kar i bunden, der skal fyldes, før pumpen begynder at fylde vand i beholderen. 
Alternativt kan pumpen eller kontakten til flyderen være defekt.Hold øje med om der ligger vand i bunden ved kondensatoren.

 

Tørringen tager for lang tid  

Den valgte tid er for kort
De anbefalede tider kan være for korte, hvis tøjet er centrifugeret ved lav hastighed.

Vælg længere tørretid
Rens filtre
For meget tøj
Ved for meget tøj eller ved mange tykke tøjstykker vil tørretiden blive længere end anbefalet

 

Vasketøjet bliver ikke ordentligt tørt

På en elektronisk tørretumbler er følernes funktion nedsat
Med tiden kan der komme en belægning på tromlens indre og på følerne. Følerne virker ikke længere så effektivt, og tørretiden vil blive længere. Belægningen stammer fra rester af skyllemiddel og kalk i vandet fra vasketøjet.

 

Tør tromlens indre med en klud opvredet i eddike  

 

Der er valgt skånetørring Ved tørring med lav varme vil bomuldstøj ikke blive tilstrækkeligt tørt.

 

Kontrollér at der bliver tørret ved korrekt varme

 

Fnugfilteret er tilstoppet Hvis fnugfilteret er fyldt, kan den fugtige luft ikke passere igennem.

 

Tøm fnugfilteret inden hver tørring

 

På en tørretumbler med aftræk er aftrækskanalen blokeret Hvis aftræksslangen er blokeret af snavs eller der er opstået knæk, kan den fugtige luft ikke passere.

 

Rens aftrækskanalen og ret evt. knæk

 

På en kondenstumbler er kondensatoren tilstoppet Når kondensatoren er sat til med fnug og støv kan den fugtige luft ikke cirkulere imellem kondensatorribberne og fugten fra luften bliver ikke kondenseret. Til sidst kan luften ikke indeholde mere fugt fra tøjet og tøjet bliver ved med at være fugtigt.

 

Rens kondensatoren. Skyl kondensatoren med en bruser for at fjerne fnug og støv imellem ribberne. Kondensatoren skal være helt tør, inden den igen sættes i tørretumbleren. Hvis man ikke kan tage kondensatoren ud, kan den rengøres med en støvsugning.

 

Tørretumbleren stopper midt i en tørring

På en kondenstumbler er kondensbeholderen fuld

 

Tørretumbleren stopper inden alt tøjet er tørt

På en elektronisk styret tumbler er oversiden af tøjet tørt 


Tøj, som består af dobbelte lag, tørrer hurtigere på ydersiden end på vrangen. Når ydersiden er tør, stopper tørretumbleren.

 

Tør tøjet med vrangen udad, hvis det yderste lag er tyndere end det inderste. En jakke bestående af polyester på ydersiden og indvendigt bomuldsfoer skal tørres med vrangen udad, da bomuld er længere tid om at tørre end polyester. En bomuldsjakke med nylonfoer skal tørres med ydersiden udad.   Tag det tørre tøj ud, når tørretumbleren stopper. Vælg derefter programmet EKSTRATØRT og tør resten af tøjet.

 

Tøjet bliver revet i stykker i tørretumbleren

Lynlåse er åbne og lange bånd hænger løst 

 

Lynlåsenes tænder river tråde ud af det øvrige tøj. Når lange løse bånd bliver revet med af det våde tøj, er der også risiko for at de bliver revet af.

 

yn lynlåse og bind bånd på pudebetræk, forklæder o. lign. Tjek desuden tromlen for revner.  

 

Tørretumbleren slider på tøjet

Under brug og ved vask i hånd eller vaskemaskine løsner fibre og tråde (fnug) sig fra tøjet men bliver siddende på tøjets overflade. Ved tørring i det fri blæses fnuggene væk med vinden, men i tørretumbleren bliver de opsamlet i filteret og udvider sig p.g.a. tørringsprocessen.

 

Undersøgelser har vist, at ca. 70 % af slitagen stammer fra brugen af tøjet, ca. 20 % fra vasken og kun ca 10 % fra tørringen.
Det fnug der opsamles i tørretumblerens filter stammer således fra alle disse 3 faktorer.


Mange forbrugere tror imidlertid, at de fnug de ser stammer fra slitage af tøjet under tørring i tørretumbleren.
Når tøjet hænges ud, sidder alle disse fnug ligeledes på tøjet, men her opdages de ikke af forbrugeren, da de bæres væk af vinden.

 

Problem Årsag og løsning
Opvaskemaskinen vil ikke starte

Tjek følgende, inden du tilkalder service:
Er der lys i displayet?
Er der strøm til maskinen?
Er der sprunget en sikring?
Er HFI relæ slået fra?
Er lågen ordentlig lukket? 

 

Opvaskemaskinen tager ikke vand ind (skriver fejlkode E10 i evt. display)

Maskinen har tilløbsproblemer
Tjek om der er åbent for vandet til maskinen.
Tjek om der skulle være knæk på tilløbsslangen.
Er der problemer med vandtrykket? 

 

Der ligger vand i bunden af opvaskemaskinen (skriver E20 i evt. display)

Maskinen har afløbsproblemer

Tjek afløbet under vasken.

Rens filteret i bunden af maskinen.

 

 

Opvaskemaskinen opfører sig mærkeligt (skriver E30-E90 i displayet)

Kontakt kundeservice

 

Opvaskemaskinen slår HFI-relæ ud

Kontakt kundeservice

 

Opvaskemaskinen giver stød

Tjek om den er tilsluttet med jordforbindelse 

 

Opvaskemaskinen vil ikke varme vandet op

Varmelegeme er defekt

Kontakt kundeservice

 

Opvaskemaskinen vasker ikke rent, servicet er snavset

Tilstoppede filtre

Tilstoppede filtre mindsker vandgennemstrømningen til pumpen. Der pumpes mindre vand rundt til opvask og vandtrykket bliver lavere. Skylningen og vasken af servicet bliver dårligere.

Tag filtrene ud og tøm dem. Rengør filtrene under rindende vand med en børste. Ved rengøring af finfilteret er det vigtigt at rense det på bagsiden, selvom det ser rent ud på oversiden.
Madrester i filtrene kan genudfældes i opvasken. Hvis det ser ud som om der ligger sand eller grus i bunden af f.eks. kopper, skyldes det genudfældning af madrester fra filtrene.

Blokerede spulearme
Tag spulearmene ud og rens under vandhanen og sørg for at alle huller ikke er tilstoppet

Lange køkkenredskaber, der er placeret i bestikkurven kan blokere den øverste spulearm. Tynde køkkenredskaber, eller bestik med tynde skafter, der er placeret i bestikkurven, kan stikke gennem bestikkurvens huller og blokere den nederste spulearm.

Læg lange køkkenredskaber i den øverste kurv. Placér tyndskaftet bestik med skaftet opad i bestikkurven. Hvis opvaskemaskinen er udstyret med bestikbakke i den øverste kurv, er det en fordel at placere tyndskaftet bestik i bestikbakken.


Tilstoppede spulearme
Frugtkerner og lignende fremmedlegemer, der kan passere grovfilteret, kan tilstoppe hullerne i spulearmene. Overspulingen af servicet vil blive dårligere.

Gammel sæbe

Sæbe, der har stået længe, kan dele sig i lag. Når man bruger af det øverste lag, kommer der for lidt vaskeaktive stoffer i opvaskemaskinen. Klor i sæben kan være fordampet, hvis sæben har stået for længe. Hvis der er for lidt klor eller andet blegemiddel i sæben, vil f.eks. tekopper ikke blive rene.

Bland eller ryst sæben inden den bruges. Sørg for at sæbebeholderen altid holdes tæt tillukket.

Dårlige afløbsforhold
Hvis afløbsslangen har langt fald tilbage mod opvaskemaskinen, kan det bevirke at snavset vand løber tilbage i opvaskemaskinen.

Hæv afløbsslangen op i niveau med maskinens overkant, så nær maskinen som muligt. Se brugsanvisningen

Forkert programvalg

Vask ved for lav temperatur eller i for kort tid kan give et dårligt opvaskeresultat.

Vælg et program med højere temperatur og længere vasketid.

 

Dårlig eller ingen skylning
Ved fyldning af opvaskemaskinen er det vigtigt at fjerne madrester fra servicet. Hvis maskinen ikke skal vaske op med det samme, kan madrester tørre ind. Rester af stærke madvarer f.eks. chili, paprika, ketchup o.lign. kan ætse sig ind i servicet, hvis det får lov at blive siddende. Andre madrester som f.eks. æg og spinat vil brænde sig fast til servicet i stedet for at blive vasket af, når det udsættes for det varme vand i hovedvasken.

Skyl altid servicet af inden opvask, enten i køkkenvasken eller brug opvaskemaskinens skylleprogram. 

 

Servicet har hvide belægninger

For lille sæbedosering medfører at der ikke er nok vaskeaktive stoffer i vandet. Det giver kalksæbeforbindelser på servicet.

 

Læs altid doseringsvejledningen på sæbeemballagen, da doseringen varierer fra det ene opvaskemiddel til det andet

Ingen saltdosering Manglende salt i opvaskemaskinens blødgøringsanlæg giver kalkbelægninger på servicet.

Kontrollér at der er salt i blødgøringsanlægget.

Forkert saltdosering Hvis opvaskemaskinens saltdosering er indstillet for lavt, vil der blive doseret for lidt salt i hver opvask. Det vil medføre kalkbelægninger på servicet.

Kontrollér at opvaskemaskinens saltdosering er indstillet korrekt, så det stemmer overens med vandets hårdhed. Det lokale vandværk kan oplyse om vandets hårdhed.

Forkert salt
Fint filtersalt har tendens til at pakke sig. Vandets passage igennem blødgøringsanlægget bliver vanskeligere, og kalken fra vandet bliver ikke fjernet effektivt nok. Det tilbageværende kalk i vandet vil vise sig som kalkbelægninger på servicet.

Brug groft filtersalt i blødgøringsanlægget.

 

Der kommer rustpletter på vores bestik

Undlad at vaske f.eks. æggedeler og osteskærer i opvaskemaskinen

 

Servicet har en blålig eller kilstret overflade

For høj dosering af afspændingsmiddel

For meget afspændingsmiddel i sidste skyl sætter sig som en blålig hinde på servicet. Hvis hinden ikke fjernes, kan den brænde fast ved gentagen vask og tørringer.

Sæt doseringen af afspændingsmiddel ned.

Utæt låg til afspændingsmiddelbeholderen
Hvis låget ikke er lukket korrekt vil afspændingsmiddel komme ud i opvaskevandet.

Kontrollér om der er snavs omkring beholderens åbning.

Kontrollér lågets gummipakning.

Vær opmærksom på at låget er lukket korrekt.

 

Servicet er vådt efter endt opvask

Fordybning i bunden af kopper og glas Tjek om der er påfyldt afspændingsmiddel

I bunden af kopper og glas kan der stå vand, som ikke fordamper under tørringen. Dette vand medfører at der er fugtigt i opvaskemaskinen, så resten af servicet også virker vådt.

Tør vandet op med et viskestykke, når opvaskemaskinen er færdig. Lad derefter opvaskemaskinens dør stå på klem i min. 30 min. inden opvaskemaskinen tømmes.

Køkkengrej af plast og træ
Plast og træ tørrer ikke så godt som glas og porcelæn. Når der er mange plast- eller trædele i opvaskemaskinen vil der være meget kondensvand i opvaskemaskinen er endt tørring.

Tag plast- og trædele ud af opvaskemaskinen og tør dem af med et viskestykke. Lad derefter opvaskemaskinens dør stå på klem i min. 30 min. inden opvaskemaskinen tømmes 

 

Problem Årsag og løsning
Komfuret virker ikke

Tjek følgende, inden du tilkalder service:
Er der lys i displayet?
Er der strøm til komfuret?
Er der sprunget en sikring?
Er HFI relæ slået fra?

 

Komfuret giver stød

Tjek om det er tilsluttet med jordforbindelse  

 

Komfuret varmer ikke på alle kogeplader

Tjek sikringsskabet

 

Der kan være sprunget en sikring. – Alternativt kontakt Kundeservice

 

Kogezonerne på en glaskeramisk plade varmer ikke nok

Kogegrejet er ikke plant i bunden

Kontrollér kogegrejets bund. Se under ovenover

 

Kogegrejet passer ikke til kogezonen

 

For den bedste og hurtigste udnyttelse af varmen skal kogegrejet dække hele zonen, eller være lidt større. Hvis kogegrejet er for lille, går der for meget varme til spilde. Samtidig bliver rengøringen mere besværlig, hvis noget koger over. Overkoget vil løbe ned på den tændte kogezone og brænde sig fast. Husk at der kan være lidt i en stor gryde.

 

Brug kun kogegrej som passer til kogezonerne.

 
Kontrollér kogezonens opvarmningstid ved at gøre følgende: Kom 1 liter vand i en stålgryde med låg. Bring vandet i kog på højeste trin og mål opvarmningstiden. Opvarmningstiden for de enkelte kogezoner er følgende:

Ca. 25 min på 12 cm kogezone

Ca. 13 min på 14 cm kogezone

Ca. 10 min på 18 cm kogezone

Ca. 8 min på 21 cm kogezone

 

Der er anvendt kogegrej af aluminium

 

Aluminium er et godt materiale til stille kogning, men det giver længere opkogningstider.

 

Brug kogegrej af rustfrit stål, når der ønskes hurtig opkogning

 

Kogezonerne tænder og slukker hele tiden, også på højeste trin

Overhedningssikringerne slår til og fra uafhængig af indstillingstrin

 

Det er de indbyggede overhedningssikringer, som sikrer at den glaskeramiske plade ikke bliver overophedet. Det vil forekomme oftest, når der anvendes kogegrej med skæv bund, eller kogegrej, som ikke passer til kogezonerne.

 

Kogezonerne skal tænde og slukke, også på højeste trin. Det er en indbygget sikkerhed. Hvis problemet er stort, så prøv at kontrollere kogegrejet

 

Induktionszonerne støjer og klikker

Induktionsspole og ventilator afgiver lyde

 

Der vil forekomme støj fra induktionsspolerne og ventilatoren under brug. På de lave indstillinger vil der være klik-lyde. Klik-lydene forekommer, når varmen slås til og fra.

 

Noget kogegrej kan forstærke støjen

 

Kogegrej med tynd bund kan forstærke støjen.

 

Hvis støjen virker meget generende kan det være en løsning af skifte kogegrej.

 

Den glaskeramiske plade er skjoldet

Fugt eller rester af rengøringsmiddel

 

Den glaskeramiske plade har været fugtig ved opvarmning og / eller der sidder rester af rengøringsmiddel tilbage på pladen.

 

Efter rengøring af den glaskeramiske plade, skal den først tørres af med en fugtig klud for at fjerne rester af rengøringsmiddel. Derefter tørres den af med en tør klud. Det er vigtigt, at pladen er tør, når den tændes.  

 

Der er sølvlignende pletter på den glaskeramiske plade, som ikke kan fjernes ved rengøring. Det ser ud som om pletterne ligger under glasset.

Det er aluminumsafsmitning fra gryderne

 

Det kan forekomme både fra aluminiumsgryder og fra stålgryder med sandwichbund. Det ligger på oversiden af glaspladen og kan fjernes.

 

Pletterne er vanskelige at fjerne, men det kan gøres på følgende måde:

 

1. Kom et par dråber rengøringsmiddel til glaskeramik på pletten

2. Brug et stykke køkkenrulle og gnid hårdt med en finger over pletten. Der skal lægges kræfter i  

3. Når pletten løsnes ses det som grå afsmitning på køkkenrullen

 

Gentag evt. behandlingen

Fastbrændt snavs er umuligt at fjerne på emaljerede kogeplader

Sukkerholdige ting brænder meget fast i emaljen

 

Overkog, og især sukker og sukkerholdige retter, kan brænde sig meget fast i emaljen, men kan fjernes. Emaljebelægningen er i princippet flydende glas, som er lagt over massepladen. Emaljen er meget hård og kan tåle en hårdhændet behandling.

 

Rengør de emaljerede masseplader på følgende måde:

 

1. Fjern kraftigt indbrændte madrester med en barberbladsskarber

2. Rengør pladen med flydende skurecreme og en grov svamp

3. Skrub godt

4. Tør af med rent vand

5. Brænd resterende madrester bort ved at tænde på højeste trin

 

Afbrænd kun én plade ad gangen, da der bliver meget varmt.

 

Problem Årsag og løsning
Køleskabet/fryseren virker ikke

Tjek følgende, inden du tilkalder service:

Er der lys i display eller i skabet?

Er der strøm til komfuret?

Er der sprunget en sikring?

 

Køleskabet/fryseren larmer

Cirkulationslyd, bobler/syder/klukker 

 

Et kølesystem har et vist lydniveau, når det arbejder. Lydene kan beskrives som en klukkende, susende eller dryppende lyd. Disse lyde skyldes kølemidlet, som cirkulerer i rørsystemet. Forudsat at disse lyde ikke er ekstreme, må de betragtes som helt normale.

 

Kompressorstøj, summer/lyder metallisk/vibrerer/bumper

 

Kompressoren er en motor, som driver en pumpe. Dette vil frembringe en summende eller pulserende lyd. Frost-free produkter har desuden en blæser indbygget i kabinettet til cirkulation af luften. Dette frembringer en hvirvlende eller blæsende lyd. En skarp knækkende lyd kan være rørsystemet, som udvider eller trækker sig sammen, alt efter om skabet afrimer eller køler/fryser. Alle disse lyde må betragtes som normale. 

 

 

Kabinetstøj, knækker/banker/klikker

 

Det er ekspansionslyde ved afrimning, og det er en helt normal reaktion mellem kabinet og fordamper. Det er en termisk ekspansion mellem komponenterne. Vær ikke urolig, produktet arbejder korrekt og knække-/banke lyde hverken ødelægger eller forringer strukturen og ydelsen. Lyden kan forekomme flere gange om dagen.

 

Vibrationslyde, vibrerer/rasler

 

Undersøg om rørsystemet bag på produktet rører ved kabinettet eller bagvæggen. Dette har ingen indflydelse på produktets ydeevne. Tjek desuden om der ligger noget oven på skabet.

 

Klikkelyde

 

Det er termostaten, der styrer kompressoren, som kan give svage klik, når termostaten slår til og fra.

 

Der er vand i bunden af køle-/fryseskabet – eller under grønsagsskufferne i køleafdelingen.

Blokeret afrimningsslange

 

Slangen, som leder afrimningsvandet væk, er blokeret. Dette kan ske, hvis emballage eller madvarer rører ved den kolde fordamper og fryser fast. Ved afrimning vil små stykker af emballagen eller madvarerne glide med afrimningsvandet ned i slangen og blokere den. 

 

Rens afløbet (det lille hul bagerst i skabet) med en piberenser.

 

Fryseren rimer meget til

Fugtig luft trænger ind i fryseren

 

Al rim i en fryser skyldes fugtig luft, som er trængt ind i fryseren. Dette sker ved normal åbning/lukning, f.eks. ved ilægning af varer. Derfor er en regelmæssig afrimning også nødvendig for, at fryseren kan arbejde optimalt.  

 

Vedvarende rimdannelse kan skyldes, at døren står på klem, eller at skufferne ikke er skubbet ordentlig ind, hvorved de forhindrer døren i at lukke korrekt. Det kan også skyldes, at tætningslisten ikke slutter tæt til karmen, hvilket kan indebære, at et servicebesøg er nødvendigt.

 

Undersøg om døren slutter tæt og om den evt. glider op efter lukning.

 

Køle/fryseskabet står og blinker/bipper. Den røde knap lyser (Alarm)

Tjek at begge låger er helt lukkede.

 

Prøv at holde den røde knap inde, bipper den stadig, så prøv at slukke og tænde for skabet.

 

Temperaturen i fryseren er for høj og frostvarerne tør.

Produktet er opstillet i et koldt rum

 

En langt overvejende del af køle/fryseskabe har i dag kun én termostat og én kompressor. Produkterne virker optimalt ned til en omgivelsestemperatur på +10 °C. Falder omgivelsestemperaturen til under +10 °C i en længere periode, vil temperaturen i fryseafdelingen begynde at stige. Dette skyldes, at temperaturen i køleafdelingen, hvor termostaten er placeret, forbliver under den normale temperatur (+5 °C )

 

Dette alt sammen på grund af de store intervaller, hvor kompressoren ikke kører.

 

Undersøg om produktet står i kolde omgivelser f.eks. uopvarmet køkken, udhus, udestue eller garage. Hvis det er tilfældet, er det sandsynligvis årsagen til problemet. Produktet ikke er egnet til opstilling i disse omgivelser og bør flyttes til et område med en varmere omgivelsestemperatur. 

 

Dårlig lugt i køleskabet eller fryseren

Spild i lister

 

Det er spild, som er løbet ind under tætningslisten i bunden af døren, eller ind under listen rundt om hylden. 

 

Rengør tætningslisten. Tag glashylderne ud og afmontér listerne. Gør grundigt rent inde i listerne. Brug Rodalon 

 

Rester af madvarer i afrimningsskålen bag på skabet

 

Madvarer, som rører ved bagvæggen fryser fast til bagvæggen. Når isen smelter og løber ned i afløbshullet, vil små stykker af madvarer løbe med. De bliver nu varmet op i afrimningsskålen, som er placeret oven på kompressoren og begynder at afgive lugt.

 

Træk skabet ud og rengør afrimningsskålen bag på skabet 

 

Stærkt lugtende madvarer afgiver lugt til omgivelserne 

 

Madvarer som f.eks. citron, løg og røgvarer kan afgive lugt til selve køleskabet, og de øvrige madvarer kan komme til at smage af det.

 

Pak stærkt lugtende madvarer i luft- og lugttætte beholdere.

 

Opbevar stærkt lugtende madvarer langt fra varer som mælk, æg og ost, som meget let optager lugt fra andre madvarer.

 

Kølemidler kan aldrig give dårlig lugt

 

Kølemidlerne er lugtfrie, og en udsivning vil bevirke, at produktet ikke virker.  

Problem Årsag og løsning
Ovnen virker ikke

Tjek sikringsskabet

 

Der kan være sprunget en sikring – alternativt kontakt L'EASY.

 

Ovnen larmer

Varmluftsfunktion aktiveret

 

Ristene i varmluftsovnen kan vibrere, det er ganske normalt.